Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά την ετήσια συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων