Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη δύο μελών της επιτροπής ( τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) που θα συγκροτήσουν .......