ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΤΣΑΥ)