Σύμβαση καθαρισμού του Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Καλαμάτας 2014 Print
Tuesday, 14 October 2014 11:04

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12Α, T.K. 24 100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ