ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 19/2012 Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 115.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. για την περίοδο 2012-2013 προυπολογισθείσας αξίας172.500,00 € με φπα Print
Written by Θεόδωρος Κεζέμπογλου   
Tuesday, 20 November 2012 13:40
Last Updated on Tuesday, 20 November 2012 13:40