ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 21/2012 ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια 115.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013..... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 14 December 2012 15:25
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 21/2012  ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια 115.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013, προϋπολογισθείσας αξίας