ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 22/2012 Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης σε ετήσια βάση των χωρών στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας Δικηγόρων Αθην Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 13:32
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 22/2012 Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της φύλαξης σε ετήσια βάση των χωρών στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
Last Updated on Friday, 21 December 2012 16:19