Διευκρινίσεις σχετικά με στοιχεία ανάθεσης εργασιών ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 14 January 2013 14:18
Διευκρινίσεις σχετικά με στοιχεία ανάθεσης εργασιών ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.