Ενημέρωση για φαρμακευτικές δαπάνες Print
Written by Διεύθυνση Υγειονομικού   
Friday, 11 March 2011 13:38

Σας ενημερώνουμε ότι η καθυστέρηση καταβολής οφειλόμενων ποσών του Ταμείου μας προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πρόβλημα που αντιμετώπισε το ΕΤΑΑ και οι Τομείς με τη γνωστή έλλειψη προσωπικού στα Ασφαλιστικά Ταμεία........... Περισσότερα

Last Updated on Friday, 11 March 2011 13:42