ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μήνυμα Προέδρου Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 09 March 2012 10:15

Αθήνα, 08/03/2012

 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ε.Τ.Α.Α. από τη σύστασή του, ήταν ο εξορθολογισμός των δαπανών σε κάθε επίπεδο.

Στα πλαίσια του στόχου αυτού, σας ενημερώνουμε ότι το Ε.Τ.Α.Α. από την 19/03/2012 εφαρμόζει το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο:

  • Θα παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση και στους Τομείς Υγείας, πλήρους ελέγχου σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη.
  • Θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και την απαλλαγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ε.Τ.Α.Α. από κάθε επιπλέον ταλαιπωρία, καθώς δεν θα απαιτείται έλεγχος και έγκριση για συνταγές ποσού μεγαλύτερου των 150 €.
  • Θα παρέχει τη δυνατότητα στους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για ταχύτερη πληρωμή των οφειλομένων προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
  • Θα συμβάλει στη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., καθώς με αυτό τον τρόπο η συνταγογράφηση καθίσταται πλέον απόλυτα ελέγξιμη από τις υπηρεσίες του Ταμείου, που θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των αρχείων της εφαρμογής (Ιατρών, Φαρμακοποιών, φαρμάκων, συνταγών κλπ).
  • Θα είναι υποχρεωτική για όλους τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς που επιθυμούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.

Έχουμε την πεποίθηση ότι μία συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στο Ε.Τ.Α.Α. και στους Τομείς του, τα μέλη όλων των Φαρμακευτικών και Ιατρικών Συλλόγων και σε συνεργασία με τους ασφαλισμένους, θα επιτύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από μία ποιοτικότερη κοινωνική ασφάλιση, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και κατ’ επέκταση στην επίτευξη ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Last Updated on Friday, 09 March 2012 13:00