ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε, όσους υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψή τους στο ΕΤΑΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών)……………… Print
Written by Giorgos Vovousas   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, όσους υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψή τους στο ΕΤΑΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) , ότι ολοκληρώνεται η επεξεργασία των αιτήσεων που αφορούν την κάλυψη θέσεων για τα Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία. Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά και την επεξεργασία των αιτήσεων που αφορούν την κάλυψη θέσεων για την Αττική.

Η υπηρεσία, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση, μέσω της ιστοσελίδας της.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Last Updated on Tuesday, 25 September 2012 10:04