Επείγουσα ενημέρωση προς Ιατρούς - Φαρμακοποιούς Print
Written by Αντώνης Αλεξίου   
Tuesday, 23 November 2010 10:01

Διεύθυνση Υγειονομικού ETAA
Θ. Ρηγάτος , Διευθυντής

Αφορά τους :
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
και τα μέλη τους

Θέμα: Αναγραφή Α.Μ.Κ.Α. υγειονομικών στα συνταγολόγια (νέου τύπου)

Σας ενημερώνουμε ότι στα συνταγολόγια (νέου τύπου) -κοινά για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με εγκυκλίους, αποφάσεις της Γ.Γ.Κ.Α. -είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. των θεραπόντων ιατρών που συνταγογραφούν, σε συγκεκριμένο πεδίο των συνταγολογίων αυτών, καθώς και αυτού (του ΑΜΚΑ) του φαρμακοποιού που εκτελεί την συνταγή.


Να υπενθυμίσουμε επίσης πως ο Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτικός για κάθε συναλλαγή των υγειονομικών από 1/10/2009.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε τα μέλη σας τα οποία δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί τον Α.Μ.Κ.Α. τους να το κάνουν άμεσα (το πολύ μέσα στο επόμενο 10ήμερο), προκειμένου να μπορούν να συνταγογραφούν και να εκτελούν συνταγές, στα προς προμήθεια συνταγολόγια (νέου τύπου). (ήδη εφαρμόζεται στο ΙΚΑ και από 1/5/2010 στα υπόλοιπα Ταμεία).


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: αναζητείστε εδώ αν σας έχει αποδοθεί ΑΜΚΑ. Αν όχι, πηγαίνετε αμέσως σε ένα γραφείο ΑΜΚΑ ή σε ΚΕΠ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ, για να αποκτήσετε τον ΑΜΚΑ σας.


Κατόπιν εντόνου ενδιαφέροντος από τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,για την άμεση απόδοση ΑΜΚΑ στα μέλη των Υγειονομικών (Ιατροί, Φαρμακοποιοί κ.α.) εστάλη σχετική επιστολή στους ενδιαφερόμενους συλλόγους Ιατρών και Φαρμακοποιών και από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, κο Β. Σωτηρακόπουλο.

Last Updated on Friday, 09 March 2012 09:51