Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Καθυστερούμενων και Τρέχουσων Οφειλών (Απρ., Μαϊος, Ιούνιος 2014) Print
Tuesday, 05 August 2014 11:14

Βάσει του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας

αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των μηνιαίων στοιχείων

για την παρακολούθηση είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών,

επισυνάπτονται οι  πίνακες 2 & 3,

με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούνιο 2014 καθώς και ορθή επανάληψη

για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2014 (μετά από την ορθή επανυποβολή

των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των επιμέρους Τομέων).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

Last Updated on Tuesday, 05 August 2014 11:22