Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Καθυστερούμενων και Τρέχουσων Οφειλών (Απρ., Μάϊος, Ιούνιος, Ιούλιος 2014) Print
Monday, 08 September 2014 13:40

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας

αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων

για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών,

επισυνάπτονται οι πίνακες 2,3 & 4, με  τα   στοιχεία  για τον  μήνα  Ιούλιο 2014  καθώς   και  ορθή  επανάληψη

για  τους   μήνες  Απρίλιο,Μάιο και Ιούνιο 2014 (μετά από την ορθή επανυποβολή

των στοιχείων  από   τις  αρμόδιες    Διευθύνσεις  των  επιμέρους  Τομέων)

 

 

- Πίνακας 2

- Πίνακας 3

- Πίνακας 4