Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Ιούνιος 2015) Print
Written by Κωνσταντίνος Βλαντός   
Tuesday, 28 July 2015 13:43

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες 2, 3 & 4 για τον μήνα Μάιο όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.

Πίνακας 2

Πίνακας 3

Πίνακας 4