Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη δύο μελών της επιτροπής ( τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) που θα συγκροτήσουν ....... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Sunday, 25 December 2016 08:23

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη δύο μελών της επιτροπής ( τακτικού και αναπληρωματικού μέλους)  που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.