Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την με αρ. 367/30-09-2015 (Θέμα 2ο) απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα να διατυπώσει μία σύντομη παρουσίαση των βασικών του προτάσεων για τη νέα δομή, την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. στα πλαίσια των νέων δεδομένων που ....... Print
Written by Giorgos Vovousas   

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την με αρ. 367/30-09-2015 (Θέμα 2ο)  απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα να διατυπώσει μία σύντομη παρουσίαση των βασικών του προτάσεων για τη νέα δομή, την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. στα πλαίσια των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Βασιζόμενοι στις συγκεκριμένες προβλέψεις του Ν. 4336/15 για τους αυτοαπασχολούμενους, με τις οποίες αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα των ασφαλισμένων μας σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων και ορίζεται σαφώς ότι οι εισφορές πρέπει να είναι ανάλογες με τα πραγματικά εισοδήματά τους, καθώς και στη δυνατότητα που μας δίνεται να διατυπώσουμε προτάσεις διαρθρωτικών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος, προωθούμε τη σύνταξη σχεδίου ενός ενοποιημένου και βιώσιμου ταμείου των επιστημονικών κλάδων που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το σχέδιο αυτό θα συνοδευτεί από οικονομοτεχνική προσέγγιση.

Last Updated on Tuesday, 27 October 2015 00:32