Διεύθυνση Υγειονομικού Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010 Print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

Α. Σύντομη περιγραφή Διεύθυνσης Υγειονομικού

Η Διεύθυνση συστήθηκε με τον υπ. αριθ. 3655/2008 Νόμο, Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.
Η Διεύθυνση Υγειονομικού υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών και στεγάζεται στην οδό Μάρνη 22 στον 1ο όροφο.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικού (για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου υγείας) είναι οι εξής (άρθρα 32 & 33, Ν. 3655/2008):
α) Παρακολούθηση και έλεγχος του όλου συστήματος περίθαλψης, ως προς τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συντονισμός της δράσης των επί μέρους Τομέων των κλάδων υγείας του Ενιαίου Ταμείου.
β) Οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισμένους.
γ) Παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των υγειονομικών δαπανών ως προς την αναγκαιότητα τους και σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα.
δ) Τήρηση, παρακολούθηση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλες τις επί μέρους δραστηριότητες και ιδιαίτερα της εξέλιξης των υγειονομικών δαπανών αναλυτικώς.
ε) Σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, δηλαδή θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, καθώς και ο έλεγχος για τη σωστή τήρηση των συμβάσεων.
στ) Έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων προς όλους τους παρόχους υγείας του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και εισήγηση μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους.

 

Β. Προγραμματισμένες δράσεις της Διεύθυνσης Υγειονομικού


Β1. Απαρίθμηση προγραμματισμένων κύριων δράσεων της Διεύθυνσης
Οι προγραμματισμένες δράσεις της Διεύθυνσης Υγειονομικού για το 2010 περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

1. ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) – ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ – ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2010, ΑΡ ΠΡΩΤ.: 8958/19-3-2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών (λήξη υποβολής προσφορών 7/5/2010)
Κατακύρωση
Προσυμβατικός έλεγχος
Υπογραφή σύμβασης
Τμηματική παράδοση του υλικού, αρχομένη σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ολοκλήρωση παράδοσης υλικού σε 210 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Κεντροποιημένη παρακολούθηση των διαδικασιών παραλαβής του υλικού από τους Τομείς, για τους οποίους γίνεται η προμήθεια.
Ενιαίος τύπος βιβλιαρίων υγείας – ιατρικών παραπεμπτικών για όλους τους Τομείς (του κλάδου υγείας) του Ταμείου.
Περιστολή δαπανών από το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου συνταγογράφησης με τη χρήση των συνταγολογίων (νέου τύπου).
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α) και β), γ) (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.846.185,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Επίσης προβλέπεται επιπλέον κόστος 1.800,00 € ετησίως (ετήσια σύμβαση) της εταιρείας GS1 στην οποία έχει ανατεθεί από το Ε.Τ.Α.Α. ο έλεγχος ορθότητας του BARCODE του προς προμήθεια υλικού.

2. ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Έχουν ορισθεί από την αρχή του έτους τα μέλη της επιτροπής.
Ενημερώνονται μέσω τακτικών συναντήσεων (περίπου μία φορά ανά 15ήμερο) για τη ροή λειτουργίας του προγράμματος, υποβάλλουν προτάσεις και σχεδιάζουν διαρκώς την αποτελεσματικότερη ροή εργασιών, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και το Διευθυντή Υγειονομικού.
Έλεγχος του μηχανογραφικού προγράμματος συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ με την παραλαβή των συνταγολογίων (νέου τύπου) – θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δράσης 1.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Παρακολούθηση και έλεγχος του συστήματος από το ίδιο το Ταμείο.
Εναρμόνιση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Ταμείου.
Συντονισμός των εμπλεκόμενων Τομέων για την ορθή λειτουργία της ροής εργασιών.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), γ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η επιτροπή απαρτίζεται από τακτικό προσωπικό των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας και είναι επιτροπή άνευ αποζημίωσης.

3. ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Έχει συνταχθεί το κείμενο από το 2009.
Βρίσκεται στο στάδιο της οικονομικής μελέτης.
Επικύρωση από Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.
Έκδοση Υπουργικής απόφασης
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Συμπόρευση των Τομέων σε ζητήματα υγειονομικής φύσης με τον ενιαίο υγειονομικό κανονισμό και την κατάργηση - με την έκδοση του - των διαφορών που παρουσιάζονται στους Τομείς από τις διαφορετικές αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των πρώην ανεξάρτητων Ταμείων που ενοποιήθηκαν.
Ευχερέστερος έλεγχος των υγειονομικών δαπανών από τη Διεύθυνση Υγειονομικού.
Ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), δ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
29.750,00 €, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

4. ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Η εν λόγω πρόσκληση είναι ενεργή από το έτος 2009 και θα παραμείνει ανοικτή προκειμένου να αυξάνεται διαρκώς ο όγκος των συμβεβλημένων
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ με κοινούς όρους για όλους έτσι ώστε ν΄αποφεύγεται κατά το δυνατό η επιπλέον επιβάρυνση τους.
Όφελος για τους ασφαλισμένους των Τομέων καθώς οι συμβάσεις θα γίνονται για μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερους όρους.
Αποσυμφόρηση των Τομέων από τη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης επιμέρους (των Τομέων) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύναψης συμβάσεων και ελέγχου της σωστής τήρησης των συμβάσεων.
Αποφεύγεται η ταλαιπωρία των συμβεβλημένων καθώς δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν επιμέρους (και πολυάριθμες) αιτήσεις και συμβάσεις με τους Τομείς.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Συνδέεται άμεσα με την άνω αρμοδιότητα ε), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος, πέραν του συνήθους ετήσιου προϋπολογιζόμενου κόστους των Τομέων για συμβάσεις με παρόχους υγείας, που ούτως ή άλλως δαπανούσαν προ της ενοποίησης τους και θα συνέχιζαν να δαπανούν με επιμέρους (του κάθε Τομέα) προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

5. ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΜΕΩΝ (ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Έχουν διενεργηθεί ήδη έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη.
Προγραμματίζονται έλεγχοι σε Ήπειρο, Κρήτη, Θράκη
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Παρακολούθηση και συντονισμός των Τομέων του Ταμείου, όπως και των υποκαταστημάτων των Τομέων.
Εντοπισμός προβλημάτων, δυσχερειών και συνολική αντιμετώπιση τους.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος, πέραν του συνήθους ετήσιου προϋπολογιζόμενου κόστους των Τομέων για επιθεωρήσεις, που ούτως ή άλλως δαπανούσαν προ της ενοποίησης τους.

6. ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΕΔΥΦΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Κ.Λ.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Δημιουργία επιτροπής ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Συντομότερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος των πορισμάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
Συνολική διαχείριση των πορισμάτων που αφορούν περισσότερους του ενός Τομέα.
Ενιαία διαχείριση των τυχόν αποδοθεισών ποινών.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), γ), στ)(βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η επιτροπή απαρτίζεται από τακτικό προσωπικό των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας και είναι επιτροπή άνευ αποζημίωσης.

7. ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Η αρχική στελέχωση της Διεύθυνσης έγινε με το Διευθυντή Υγειονομικού ο οποίος χειρίζεται στο ολόκληρο όλες τις εργασίες της Διεύθυνσης.
Διατέθηκε προσωρινά ένας υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, με εμπειρία σε ζητήματα προμηθειών, σύναψης συμβάσεων, προκειμένου να βοηθήσει στη σύνταξη του πλήρους σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας ενιαίου βιβλιαρίου υγείας – ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου) και τη διαχείριση των συμβάσεων με ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων.
Τοποθέτηση του υπαλλήλου αυτού στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α.
Τοποθέτηση υπαλλήλου Τ.Ε. Νοσηλευτών στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α. για τη διαχείριση των ειδικών θεμάτων νοσηλείας και περίθαλψης της Διεύθυνσης.
Τοποθέτηση υπαλλήλου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων για τη διαχείριση της γραμματειακής υποστήριξης και του αρχείου της Διεύθυνσης.
Με απόφαση του Δ.Σ. και με Υπουργική Απόφαση όλο το πάσης φύσεως Υγειονομικό προσωπικό όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει ν΄ανήκουν Διοικητικά (ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας) στη Διεύθυνση Υγειονομικού των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης της Διεύθυνσης για προσωπικό, πλέον του Διευθυντή Υγειονομικού.
Υλοποίηση των δράσεων της Διεύθυνσης.
Ενίσχυση της επιτελικότητας της Διεύθυνσης.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Συνδέεται άμεσα με όλες τις άνω αρμοδιότητες, (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος, πέραν του συνήθους ετήσιου προϋπολογιζόμενου κόστους των Τομέων για κάλυψη των κενών οργανικών τους θέσεων, που ούτως ή άλλως δαπανούσαν προ της ενοποίησης τους. Το προσωπικό θα διατεθεί από τους Τομείς και θα συνεχίζει να αμοίβεται από τη μισθοδοσία του Τομέα προέλευσης.

8. ΔΡΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Ενημέρωση των Τομέων για το σχεδιασμό ορισμού ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων τους.
Συνεκτίμηση των εγκυκλίων της Γ.Γ.Κ.Α., των αποφάσεων άλλων Ταμείων και των προτάσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
Υποβολή αιτιολογημένης εισήγησης στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Μείωση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Ενιαία διαχείριση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους Τομείς
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), στ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Εντάσσεται στις ετήσιες εργασίες της Διεύθυνσης.

9. ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Έχουν διενεργηθεί ελάχιστες, σποραδικές επιθεωρήσεις σε συμβεβλημένους, επ΄ευκαιρίας των ελέγχων που έχουν γίνει στις περιφερειακές μονάδες του Ε.Τ.Α.Α.
Ιεράρχηση του επείγοντος του ελέγχου συγκεκριμένων συμβεβλημένων σε λίστα και συντονισμός των ελεγκτών ιατρών των Τομέων για την υλοποίηση επιθεωρήσεων.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Προγραμματισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταγγελιών.
Αποφυγή διπλοελέγχων σε ίδιους συμβεβλημένους από διαφορετικούς Τομείς.
Περιοδικότητα στους ελέγχους, προκειμένου να παρακολουθείται διαχρονικά η πορεία των πορισμάτων του ελέγχου.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), στ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Δεν αφορά σε ανάθεση νέων εργασιών, αλλά σε συντονισμό των εβδομαδιαίων εργασιών των Τομέων

10. ΔΡΑΣΗ ΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Ηλεκτρονική καταχώρηση των υποβληθεισών αναφορών ιατροφαρμακευτικών δαπανών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ανά έτος και ανά εξάμηνο του έτους.
Χρήση διαθέσιμου μηχανογραφικού λογισμικού (software) προκειμένου να εμφανίζονται εύκολα και παραστατικά οι διαφορές ανά έτος και ανά εξάμηνο έτους, όπως και συγκριτικά στοιχεία ανά Τομέα.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Εξορθολογισμός των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Ενιαία διαχείριση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους Τομείς.
Προτάσεις για τους τρόπους εξορθολογισμού των δαπανών, συνολικά και ανά Τομέα.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), δ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Εντάσσεται στις εξαμηνιαίες εργασίες της Διεύθυνσης.

11. ΔΡΑΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Ήδη υπάρχουν εκτενείς καταχωρήσεις σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας με τη Διεύθυνση, διαγωνισμούς, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη Διεύθυνση, ζητήματα αιτήσεων και συμβάσεων, λίστα συμβεβλημένων.
Θα γίνει προσπάθεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών για τον εμπλουτισμό των καταχωρήσεων αυτών με περαιτέρω στοιχεία.
Προγραμματισμός επιπλέον κατηγοριών καταχωρήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων αλλά και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
Προγραμματισμός ανανέωσης, ενημέρωσης των καταχωρήσεων αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Άμεση ενημέρωση
Αποφυγή περιττών επιτόπιων επισκέψεων των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του Ταμείου.
Ταυτόχρονη χρήση της ιστοσελίδας του Ε.Τ.Α.Α. και από τους Τομείς, ως σελίδας ενδουπηρεσιακής ενημέρωσης (intranet).
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), στ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Εντάσσεται στις ετήσιες εργασίες της Διεύθυνσης.
Β2. Απαρίθμηση επικουρικών δράσεων της Διεύθυνσης
Οι επικουρικές παρακάτω πέντε δράσεις της Διεύθυνσης Υγειονομικού θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν, μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί στο ολόκληρο η δράση Ν. 7 (βλέπε κεφάλαιο Β1) που αφορά στην επαρκή στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

12. ΔΡΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Πραγματοποιούνται συνεχείς συναντήσεις με προτροπή είτε του Διευθυντή Υγειονομικού, είτε των στελεχών των Τομέων για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει.
Η ιδέα για τη συγκεκριμένη δράση αφορά σε μία διαφορετική τακτική συνάντηση, στην οποία τα στελέχη των Τομέων ή ο Διευθυντής Υγειονομικού θα θίγουν ένα ζήτημα προβληματισμού και όλη η συζήτηση θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και τη διατύπωση προτάσεων από όλους τους παρευρισκομένους, για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του, με κοινή δράση όλων. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα είναι άμεσης διαχείρισης καθώς θα δίνεται χρόνος προκειμένου να επεξεργασθούν οι παρευρισκόμενοι το ζήτημα αυτό σε βάθος χρόνου.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Καλλιέργεια κλίματος σύμπνοιας μεταξύ των Τομέων
Συλλογική διαχείριση δυσεπίλυτων προβλημάτων.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με την άνω αρμοδιότητα α), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Θα εντάσσεται στις μηνιαίες εργασίες της Διεύθυνσης.

13. ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Αρχικά, δημιουργία ενός ντοσιέ εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικού, τον ενιαίο υγειονομικό κανονισμό, τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. που αναφέρονται στη Διεύθυνση, τον ιδρυτικό νόμο, το οργανόγραμμα, κ.λ.π.
Σταδιακά θα εμπλουτίζονται τα περιεχόμενα του με σημαντικές αποφάσεις Δ.Σ. , εγκυκλίους, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς.
Ενσωμάτωση διαδικασιών και ροών εργασιών (όταν συνταχθούν), και του ενιαίου οργανισμού του Ε.Τ.Α.Α. (όταν συνταχθεί).
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Ταξινόμηση και εύκολη αναζήτηση σημαντικών πληροφοριών.
Τυποποίηση στην ενημέρωση όλων των Τομέων.
Εργαλείο βασικής εκπαίδευσης νέων συναδέλφων, που θα εισέρχονται στη Διεύθυνση Υγειονομικού.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), δ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Θα γίνεται παράλληλα με τις συνήθεις εργασίες της Διεύθυνσης.

14. ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Έκδοση περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, σε πιλοτικό στάδιο, στο οποίο θα συμμετέχουν με άρθρα τους οι επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π.) υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
Σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέα ύλη
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Ενημέρωση σχετικά με θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος
Ευκαιρία για ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των Τομέων και των ασφαλισμένων αυτών.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με την άνω αρμοδιότητα α), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Θα γίνεται παράλληλα με τις συνήθεις εργασίες της Διεύθυνσης.

15. ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Αρχικά, θα επικεντρωθεί σε περιοδικές γενικές εξετάσεις.
Σταδιακά το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει και ειδικότερες εξετάσεις.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Πρόληψη σοβαρών ασθενειών.
Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στους ασφαλισμένους των Τομέων.
Προγραμματισμός παροχής υγειονομικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Θα γίνεται παράλληλα με τις συνήθεις εργασίες της Διεύθυνσης.

16. ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
Συναντήσεις με άλλα ταμεία για ανταλλαγή απόψεων σε κοινά ζητήματα που απασχολούν όλα τα Ταμεία.
Πιθανή δημιουργία δικτυακού τόπου ανταλλαγής απόψεων.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Καλλιέργεια κλίματος σύμπνοιας μεταξύ των Ταμείων
Συλλογική διαχείριση δυσεπίλυτων προβλημάτων.
Ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Επικεντρώνεται κατ'αρχήν, περισσότερο με τις άνω αρμοδιότητες α), β), γ), (βλέπε κεφάλαιο Α).
ΚΟΣΤΟΣ:
Η συγκεκριμένη δράση δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος. Θα γίνεται παράλληλα με τις συνήθεις εργασίες της Διεύθυνσης.

Γ. Θετικά σημεία της Διεύθυνσης – προβλεψιμότητα συγκεκριμένων δράσεων

Τα θετικά σημεία της Διεύθυνσης – όπως έχουν διαμορφωθεί από την μέχρι τώρα λειτουργίας της – είναι τα κάτωθι:
Άριστη συνεργασία με τους Τομείς, τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών με τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει κοινές δράσεις, καθώς και διάθεση για συνεχείς συναντήσεις εργασίας. Ενισχύει την προβλεψιμότητα για πλήρη ολοκλήρωση των δράσεων 3, 5, 8, 9, 11 (βλέπε κεφάλαιο Β1), όπως και της δράσης 12 (βλέπε κεφάλαιο Β2).
Χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανογραφικών εφαρμογών και συνεχή αναζήτηση νέων. Ενισχύει την προβλεψιμότητα για πλήρη ολοκλήρωση των δράσεων 10, 11 (βλέπε κεφάλαιο Β1) και των δράσεων 14, 16 (βλέπε κεφάλαιο Β2).
Εμπειρία και μεγάλος αριθμός δεξιοτήτων των στελεχών των Τομέων, των στελεχών των λοιπών Διευθύνσεων του Ε.Τ.Α.Α. και των προτεινόμενων προς στελέχωση υπαλλήλων της Διεύθυνσης προκειμένου να ολοκληρωθούν στο ολόκληρο οι δράσεις 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (βλέπε κεφάλαιο Β1) και οι δράσεις 12, 13, 14, 15, 16 (βλέπε κεφάλαιο Β2).

Δ. Δυσχέρειες, προβλήματα της Διεύθυνσης – προβλεψιμότητα συγκεκριμένων δράσεων

Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της Διεύθυνσης Υγειονομικού είναι η υποστελεχωσή της καθώς κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί στο ολόκληρο το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δράσεων και πιθανόν να κινδυνεύσουν περισσότερο οι δράσεις 5, 8, 10, 11 (βλέπε κεφάλαιο Β1) και οπωσδήποτε θα είναι αδύνατη η πραγματοποίηση των δράσεων 12 - 16 (βλέπε κεφάλαιο Β2).

Ε. Εστίαση σε συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν στη συνεχή αναβάθμιση της Διεύθυνσης

Εκτιμούμε ότι οι δράσεις που ενέχουν διαχρονικότητα σε συνδυασμό με τη συνεχή αναβάθμιση της Διεύθυνσης είναι οι δράσεις 3, 4, 5, 6, 11 (βλέπε κεφάλαιο Β1) και οι δράσεις 12, 13, 14, 16 (βλέπε κεφάλαιο Β2).

ΣΤ. Επίλογος

Στόχος μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση των προγραμματισμένων δράσεων, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τουλάχιστο κάποια από τα στάδια των δράσεων αυτών, αντί να αφήσουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις απραγματοποίητες. Ένα μεγάλος μέρος από τις παραπάνω δράσεις έχουν δρομολογηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη και έτσι είναι δεδομένη η πραγματοποίηση τους στο ολόκληρο. Η υποστελέχωση όμως της Διεύθυνσης δυσχεραίνει την πραγματοποίηση κάποιων άλλων. Πρώτιστο μέλημα της Διεύθυνσης μας είναι η ποιοτική στελέχωση της, για την οποία θα επιμείνουμε και σε δεύτερο χρόνο οι συντονισμένες προσπάθειες μας για την παρώθηση του προσωπικού αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ