Έργα - Στόχοι Print

ΕΡΓΑ

 • Οι Επικοινωνίες όλων των σημείων του ΕΤΑΑ , Ενιαίες Υπηρεσίες, Τομείς, Περιφερειακά, εντάχθηκαν στο δίκτυο Σύζευξις.
 • Λειτουργία ενιαίων εφαρμογών, όπως Λογιστήριο, Πρωτόκολλο, Προσωπικό-Μισθοδοσία.
 • Ολοκλήρωση ή Βελτίωση Πληροφορικών Συστημάτων Τομέων του ΕΤΑΑ.
 • Δημιουργία ή λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα Site των Τομέων.
 • Δημιουργία και λειτουργία ενιαίων εφαρμογών στον Τομέα της περίθαλψης, όπως Παρακλινικών Εξετάσεων ή εκκαθάρισης Συνταγών Φαρμακείων.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αναβάθμιση κόμβων του ΕΤΑΑ, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι εφαρμογές που λειτουργούν αλλά και όσες αναπτύσσονται καθώς και μετάπτωση της τηλεφωνίας του ΕΤΑΑ στο σύζευξις με αποτέλεσμα εξοικονόμηση πόρων.
 • Μηχανογραφική λειτουργία των Λογιστηρίων των Τομέων του ΕΤΑΑ, με ενημέρωση του Κεντρικού.
 • Ενιαίο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο στις Ενιαίες Υπηρεσίες και τους Τομείς του ΕΤΑΑ.
 • Ενιαία Μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του ΕΤΑΑ, με αρχεία πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ καθώς και αρχεία για την ΕΑΠ.
 • Ολοκλήρωση και λειτουργία ΟΠΣ Τομέων Υγειονομικών.
 • Ολοκλήρωση μετάπτωσης Τομέων Πρόνοιας και Υγείας Δικηγόρων στο ΤΑΝ, ενοποίηση μητρώων και λειτουργία των νέων εφαρμογών εσόδων και περίθαλψης που υλοποιούνται από την ΗΔΙΚΑ.
 • Συνεργασία με Δ.Σ.Α. και Υπ. Δικαιοσύνης, Πρωτοδικείο για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και απόδοση ενσήμων στους Τομείς Νομικών και Δικηγόρων ηλεκτρονικά.
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκκαθάριση συνταγών για όλους τους Τομείς και συναφείς ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΕΤΑΑ.
 • Ψηφιακή υπογραφή Τομέων του ΕΤΑΑ και λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί στα Portal των Τομέων αυτών.
 • Προτάσεις για εξεύρεση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για αναβάθμιση εξοπλισμού και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών, που έχουν ανάγκη.