Μήνυμα Προέδρου Print

Αγαπητοί ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι του ΕΤΑΑ.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι με επέλεξε η Κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός για να αναλάβω στις σημερινές δύσκολες συνθήκες τις ευθύνες της θέσης του προέδρου του Δ.Σ. Ταυτόχρονα η επιλογή αυτή είναι και μια πρόκληση για την προσπάθεια επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΕΤΑΑ.

Είμαι και εγώ ένας από σας. Και με την ιδιότητα του συνταξιούχου του Ταμείου αλλά και λόγω της μακράς μου δημοσιοϋπαλληλικής σταδιοδρομίας. Έχω την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια όλων σας θα φανώ αντάξιος αυτής της επιλογής.

Μέσα στα πλαίσια των προγραμματικών θέσεων της Κυβέρνησης για την πλήρη αποκατάσταση του Δημόσιου Καθολικού Αναδιανεμητικού Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης ο Πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ θα εργασθούμε για την υλοποίηση των παρακάτω βασικών άμεσων και μεσοπρόθεσμων στόχων:

· Την άρση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί στο ταμείο από τις μεγάλες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών το 2011 που σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ισχνά εισοδήματα των τελευταίων χρόνων λόγω της ύφεσης, της μεγάλης ανεργίας και της κρίσης που μαστίζει μεγάλα τμήματα των ανεξάρτητα απασχολούμενων κλάδων, έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των οφειλετών καθώς και το ύψος των οφειλόμενων ποσών. Πολλοί ασφαλισμένοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις συσσωρευμένες οφειλές και τις ταυτόχρονα μεγάλες τρέχουσες εισφορές. Για αυτό και έχει μειωθεί σημαντικά η είσοδος νέων επαγγελματιών στο Ταμείο. Η τάση αυτή πρέπει να ανατραπεί και το νέο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ θα εισηγηθεί άμεσα προς το Υπουργείο τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητά του.

Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν:

- Στην καλύτερη οικονομική διαχείριση, με το απαραίτητο συμμάζεμα και νοικοκύρεμα των οικονομικών του με πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση και διασταύρωση στοιχείων.

- Στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας όλων των επιμέρους κλάδων του ΕΤΑΑ.

- Στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών όλων των κλάδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την επιτάχυνση έκδοσης των συντάξεων και την ουσιαστική βελτίωση της επαφής των ασφαλισμένων με τις υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. γνωρίζουν πολύ καλά τις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Όμως με τη σκληρή δουλειά όλων μας, στηριγμένοι στους εργαζόμενους του Ταμείου, είμαστε πεισμένοι πως θα τα καταφέρουμε.

 

Πλιάκης Στυλιανός

Αθήνα 20.4.2015