Δ.Σ. ΕΤΑΑ Print

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα Τακτικά καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α είναι:

A/A

Τακτικό Μέλος

Ιδιότητα

Αναπληρωματικό Μέλος

1.

Πλιάκης Στυλιανός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαστεργίου Βασίλειος

2.

Μακέδος Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Θεόδωρος Βασιλείος

3.

Τσούκαλος Ευστάθιος-Ναπολέων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών

Κούλας Χαράλαμπος

4.

Αλεξανδρής Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ'

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Νομικών

Βερβεσός Δημήτριος

5.

Κεσίδου Όλγα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών

Αντωνοπούλου Αδαμαντία

6.

Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Νομικών

Πουλαντζά-Αγρέβη Μαρία

7.

Μούζιος Παναγιώτης

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων

Καρκαντζός Ξενοφώντας

8.

Τσιτσιόλης Βασίλειος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου

Νιάρχος Παναγιώτης

9.

Γλυκού Μαριάννα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 

Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου

 

Ρίζου Μαρία

10.

Ροδιτάκης Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ειδικός Επιστήμονας

Παλαμίτη Ελένη

11.

Μακρυγιάννης Ιωάννης

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων ΤΣΑΥ

Κατσίκης Αθανάσιος

12.

Πλατσάκης Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων ΤΣΜΕΔΕ

Γιουβανόπουλος Χρήστος

13.

Καραπάνος Χρήστος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Συνταξιούχων

Τσιβεριώτης Γρηγόριος

14.

Παπαθεωδώρου Αλέξανδρος

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Προϊσταμένος Εποπτεύοντος Υπουργείου

Παπαϊωάννου Σωτηρία

15.

Μελεσσανάκης Νεκτάριος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Υπαλλήλων Ε.Τ.Α.Α.

Λυμπεράς Χαράλαμπος