Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ Print

Ο Πρόεδρος, τα Τακτικά καθώς και τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α.:

A/A

Τακτικό Μέλος

Ιδιότητα

Αναπληρωματικό Μέλος

1.

Μακέδος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Θεόδωρος Βασιλείος

2.

Κολοβός Ανδρέας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Κιμπιζής Κων/νος

3.

Καρκαντζός Ξενοφώντας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

Πάνας Αντώνιος

4.

Τσουρέκας Ξενοφώντας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

Βλάχος Γεώργιος

5.

Μούζιος Παναγιώτης

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα

6.

Φιλιππίδης Αθανάσιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Συνταξιούχων

Κατσούλης Ιωάννης

7.

Χρυσομάλλη-Μυλωνά Δήμητρα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προϊστ/νη Εποπτεύοντος Υπουργειου

Μαθιουδάκη Ιωάννα

Η θητεία του Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια