Αποτελέσματα προκήρυξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 150 θέσεων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 12 November 2012 14:55
Αποτελέσματα προκήρυξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 150 θέσεων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερομένους ότι :
Οι πινάκες διοριστέων είναι ενιαίοι δηλαδή αφορούν όλους τους διοριστέους ανά νομό (ΣΟΧ 1 έως ΣΟΧ 15).
Επίσης οι πινάκες απορριπτέων είναι ενιαίοι και ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 

Πινάκες Διοριστέων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Πινάκες Απορριπτέων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Πινάκες κατάταξης ανά Νομό:
Νομός Αττικής:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (100)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (101)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (102)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (103)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (104)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (105)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (106)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (107)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (108)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (109)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (110)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (111)
ΤΕ Πληροφορικής (112)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (113)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (114)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (115)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (116)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (117)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (118)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (119)
ΔΕ Προσωπικού ΗΥ (120)
ΥΕ Επιμελητών (121)
ΥΕ Καθαριότητας (122) 

Νομός Θεσσαλονίκης:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (200)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (201)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (202)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (203)

Νομός Μαγνησίας:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (300)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (301)

Νομός Δωδεκανήσου:
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (400)

Νομός Φθιώτιδας:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (500)
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (501)

Νομός Φωκίδας:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (001)

Νομός Ευβοίας:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (002)

Νομός Ροδόπης:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (003)

Νομός Χανιών:
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού (004)

Νομός Ιωαννίνων:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (005)

Νομός Αχαΐας:
ΠΕ Διοικητικου Οικονομικου (006)

Νομός Αιτωλοακαρνανίας:
ΠΕ Διοικητικου Λογιστικού (007)

Νομός Καστοριάς:
ΠΕ Διοικητικου Λογιστικου (008)

Νομός Κοζάνης:
ΠΕ Διοικητικου Οικονομικού (009)

 
Στοιχεία επικοινωνίας:
1) Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33,  υπόψη  κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414) , ή
2) Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439), ή
3)ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).
Last Updated on Tuesday, 13 November 2012 10:03