Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αποξήλωση πεζοδρομίου-Εκτέλεση υδραυλικών εργασιών-Αποκατάσταση βλαβών στο κτίριο ιδιοκτησίας Τομέων Υγειονομικών επί της οδού Σταδίου αρ.29 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 07 March 2014 00:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αποξήλωση πεζοδρομίου-Εκτέλεση υδραυλικών εργασιών-Αποκατάσταση βλαβών στο κτίριο ιδιοκτησίας Τομέων Υγειονομικών επί της οδού Σταδίου αρ.29 προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Last Updated on Friday, 07 March 2014 13:20