Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια του προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα της McAfee των Τομέων και Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 May 2014 00:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια του προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλα προγράμματα της McAfee των Τομέων και Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.015,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Last Updated on Wednesday, 07 May 2014 14:33