Υποβολή προσφοράς για την αποκατάσταση υγρομόνωσης στην πρόσοψη του 7ου & 8ου ορόφου, στο κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ Print
Written by Κωνσταντίνος Πλιακοστάθης   
Friday, 08 August 2014 14:00

Υποβολή προσφοράς για την αποκατάσταση υγρομόνωσης στην πρόσοψη του 7ου & 8ου ορόφου, στο κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 29- ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.