Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος gia ετήσια συντήρηση 2014-15 δύο (2) ανελκυστήρων, του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ (Θεσ/νικη) Print
Thursday, 23 October 2014 10:14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ετήσια συντήρηση 2014-15 δύο (2) ανελκυστήρων, του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού 2.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.