Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια –εκτύπωση ενσήμων των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Θεσσαλονίκης & Πειραιά Print
Written by Σταύρος Βροντής   
Monday, 27 October 2014 10:05

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια –εκτύπωση  ενσήμων των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Θεσσαλονίκης & Πειραιά, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 20.172,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά Τομέα.