Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην συντήρηση των ανελκυστήρων Print
Tuesday, 09 December 2014 10:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αντικατάσταση εξαρτημάτων στον ανελκυστήρα Νο3 Δεξιό στο κτίριο της Σταδίου 29 προκειμένου να γίνει συμβατός για λειτουργία triplex selective-collective με τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισμού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή 23.271,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.