ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Print
Written by Σταύρος Βροντής   
Tuesday, 16 December 2014 17:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. - σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 – προϋπολογισθείσας αξίας 20.000€  πλέον Φ.Π.Α.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με τη σύναψη σύμβασης.

Last Updated on Tuesday, 16 December 2014 17:42