Παράταση Πρόσκλησης (Ταμειακά -Τράπεζες) Print

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών Ταμειακής Διαχείρισης των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. σε Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της ΤτΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Last Updated on Monday, 20 April 2015 15:00