Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης Print
Tuesday, 27 October 2015 13:44

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης , για ένα έτος, του κτηρίου ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.ΔΕ. του Ε.ΤΑ.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000 €.