Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλιματιστικού μηχανήματος του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά Print
Friday, 04 December 2015 13:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση  κλιματιστικού μηχανήματος του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 1,000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%