Πρόσκληση - ανάθεση υπηρεσιών Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών Print
Wednesday, 09 December 2015 12:41

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (αποστολές εγγράφων, ημερήσιων διατάξεων, δεμάτων) σε αντίστοιχη εταιρεία για τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.