Διακήρυξη αρ. 21/ 2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την διακίνηση εγγράφων και δεμάτων με υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Sunday, 03 January 2016 20:08

Διακήρυξη  αρ. 21/ 2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την διακίνηση εγγράφων και δεμάτων με υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.600,00€ πλέον φπα, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Last Updated on Sunday, 03 January 2016 20:10