Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο συντηρητή της ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου KONICA MINOLTΑ BIZHUB-423 που είναι εγκατεστημένα στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Μάρνη 22 Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%