Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την ανάθεση σε επιχείρηση ταχυμεταφορών Print

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την ανάθεση σε
επιχείρηση ταχυμεταφορών, του έργου της αποστολής προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε.
επείγουσας αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για διάστημα τριών (3)
μηνών, προϋπολογισμού 9.963,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».