Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού Print
Friday, 10 June 2016 13:39

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (toner, drum κ.λ.π), προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.056,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Last Updated on Friday, 10 June 2016 13:44