Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρών, Φυσιοθεραπευτών 6/4/2010 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 07 December 2010 14:54

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7/4/2010

ΘΕΜΑ : Σύναψη συμβάσεων με Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές.

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 23/26-3-2009 θέμα 3ο και 33/11-6-2009 Θέμα 4ο αποφάσεις του Δ.Σ. του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία τους κάτωθι:

1. Ιατρούς
2. Φυσιοθεραπευτές

Η συνεργασία θα αφορά τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας σε όλη τη χώρα και ειδικότερα τους ασφαλισμένους των Τομέων Υγείας: α) Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγειονομικών, γ) Δικηγόρων Αθηνών, δ) Δικηγόρων Πειραιώς, ε) Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Συμβολαιογράφων

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόκλησης πατήστε την ακόλουθη σύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:30