Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στις Εργασίες καθαρισμού-απολύμανσης-απεντόμωσης, προμήθειας κτλ Print
Monday, 07 November 2016 15:03

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στις Εργασίες καθαρισμού-απολύμανσης-απεντόμωσης, προμήθειας - τοποθέτησης διχτυού απώθησης πτηνών, προμήθειας –αντικατάστασης κλειδαριών και υαλοπινάκων στο κτήριο επί  της οδού Μαυρομματαίων 17-Αθήνα , ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσας αξίας  7.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.