Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στη Προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων για την επισκευή υδραυλικού δικτύου κλιματισμού-θέρμανσης στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών ............ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 15 December 2016 13:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στη Προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων για την επισκευή υδραυλικού δικτύου κλιματισμού-θέρμανσης στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Last Updated on Thursday, 15 December 2016 13:51