Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά την ετήσια συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων Print
Friday, 16 December 2016 12:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά την ετήσια συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων των κτηρίων, ιδιοκτησίας Τομέων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισμού 14.400,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%