ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΜΕ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά επτά (7) ελεγκτές φαρμακοποιούς για την κάλυψη αναγκών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 02 February 2011 12:02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΜΕ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά επτά (7) ελεγκτές φαρμακοποιούς για την κάλυψη αναγκών του Ε.Τ.Α.Α.