Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη προμήθεια 552.750 τεμ. ενιαίων βιβλιάριων υγείας και ιατρικών παραπεμπτικών και 552.750 τεμ. συνταγολογίων (νέου τύπου) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 17 February 2011 11:49

Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη προμήθεια 552.750 τεμ. ενιαίων βιβλιάριων υγείας και ιατρικών παραπεμπτικών και 552.750 τεμ. συνταγολογίων (νέου τύπου)