ΣΥΜΒΑΣΗ για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών και οδοντοτεχνικών υλικών και εργαλείων του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Print
Written by Αντώνης Αλεξίου   
Wednesday, 21 September 2011 12:13

ΣΥΜΒΑΣΗ No 14/2010 μεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) και της εταιρείας με την επωνυμία «NOVADENTAL ΕΠΕ» για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών και οδοντοτεχνικών υλικών και εργαλείων του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Last Updated on Wednesday, 21 September 2011 12:39