Σύμβαση Ετήσιας Συντήρησης-Υποστήριξης 3 Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων τύπου MINOLTA ΒIZHUB423 των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για το διάστημα από 01/11/11 έως 31/10/12 Print
Written by Θεόδωρος Κεζέμπογλου   
Friday, 11 November 2011 12:13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MINOLTA ΒΙΖHUB423 TΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/11 έως 31/10/12.

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 14:50