Σύμβαση αναβάθμισης και συντήρησης-υποστηρίξης μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ με την εταιρεία 3π - Α.Β.Ε.Τ.Ε. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 March 2012 10:51
Σύμβαση αναβάθμισης και συντήρησης-υποστηρίξης μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ με την εταιρεία 3π - Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Last Updated on Tuesday, 12 June 2012 11:13