Σύμβαση Νο 5/2012,για την εκτέλεση του έργου της εισαγωγής στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 12 June 2012 09:08

Σύμβαση Νο 5/2012,για την εκτέλεση του έργου της  εισαγωγής στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό σύστημα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

Last Updated on Tuesday, 12 June 2012 11:10