Σύμβαση ανάθεσης έργου στην εταιρεία “ GRAND SOLUTIONS Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ”, την λογιστική ενημέρωση και το κλείσιμο ισολογισμού του έτους 2011 του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς του ΕΤΑΑ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 12 June 2012 09:12

Σύμβαση ανάθεσης έργου στην εταιρεία “ GRAND SOLUTIONS  Α.Ε  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ”, την λογιστική ενημέρωση και το κλείσιμο  ισολογισμού του έτους 2011 του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς του ΕΤΑΑ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2012 11:10