Σύμβαση Αρ. 17/2012 για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Π.Δ.Α. σε ετήσια βάση (από: 10/12/2012 έως: 09/12/2013) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 10:37

Σύμβαση Αρ. 17/2012 για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Υ.Π.Δ.Α. σε ετήσια βάση (από: 10/12/2012 έως: 09/12/2013)